SHOB - HÁZIREND

A Házirend az ÁSZF szoros részét képezi, annak 1. sz. melléklete.

A Coworker köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a SHOB további Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni.

A Coworkerek kötelesek betartani a SHOB személyzete által adott utasításokat és a Házirendet.

A rendeltetésszerű használat: Coworkerek kötelesek valamennyi technikai felszerelést, bútort, továbbá a helyiségeket és az épület(ek) belső és külső részeit azok állágát megóvva használni. Helytelen, nem rendeltetésszerű használat, rongálás tilos. A Coworkereknek a munkaállomásokat azok használatát követően rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban kell elhagyni.

az Ingatlan teljes területén (irodaház és udvar), valamint az Ingatlan bejárattól számított öt (5) méteren belül dohányozni tilos.

A házirendben foglaltak megszegésével okozott károkat a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt Coworker után köteles megtéríteni.